ចង់ក្លាយជាអ្នកចម្រៀង - សុខ ពិសី ( Official Music Movie )

Analog Google AdSene - High payouts, Bonus 5$ for registration
ចង់ក្លាយជាអ្នកចម្រៀង តើខ្ញុំខុសមែនទេ? ☹️
►ចូលទស្សនាវីដេអូ: ​...
បទ : ចង់ក្លាយជាអ្នកចម្រៀង - សុខ ពិសី ( Official Music Movie )
ដឹកនាំសម្តែង​ ៖ Legan
ថតដោយ : អឹុង គីមឌី
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ហ៊ាង ម៉េងហួរ
និពន្ធបទភ្លេង :​ ផេន បូទី
កាត់ត ៖​ Legan
ច្រៀងដោយ ៖ សុខ ពិសី
ចេញហើយ FULL MV

ខ្សែរឿងខ្លីនិយាយអំពីក្តីស្រម៉ៃក្មេងស្រីម្នាក់ចង់ក្លាយជាអ្នកចម្រៀង កុំភ្លេចចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភក្តិជាការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ពួកគេ☺️☺️
ក្រែមលាបមុខ​ ហ្វែរ អែន ឡោហ្វលី ជួយឲ្យមុខសភ្លឺរលោងជាងមុន4ដង

YouTube Images

All images from the biggest to the smallest
Click the right mouse button and select "Save Image As ..." to download the original image to your computer.

Image URLs:

Direct link to image with resolution: 1280x720

Direct link to image with resolution: 640x480

Direct link to image with resolution: 480x360

Direct link to image with resolution: 320x180

Direct link to image with resolution: 120x90

A few frames from the video and URLs to each:

Title and Description

Description and title of the video.
If the fields are empty, then there is no description for the video.
Title:

Description of the video.