Небезпечні батарейки: навіщо Україні підприємства з утилізації елементів живлення

UA - Небезпечні батарейки: навіщо Україні підприємства з утилізації елементів живлення. Щороку в Україну офіційно ввозять 2,5 тисячі тон нових батарейок для користування у побуті. Нелегально приблизно стільки ж. І лише один відсоток використаних елементів потрапляє на утилізацію. Решта опиняється на звалищах. Тому щодня тони отрути потрапляють у повітря, ґрунт та воду. В нашій країні і досі не займаються утилізацією використаних батарейок. Без грошових дотацій переробники не готові починати бізнес, який не принесе прибутку. Випуск ТСН.19:30 за 10 листопада 2016 року

RU - Опасные батарейки: зачем Украине предприятия по утилизации элементов питания. Ежегодно в Украину официально ввозят 2,5 тысячи тонн новых батареек для использования в быту. Нелегально примерно столько же. И только один процент использованных элементов попадает на утилизацию. Остальные оказываются на свалках. Поэтому ежедневно тона яда попадают в воздух, почву и воду. В нашей стране до сих пор не занимаются утилизацией использованных батареек. Без денежных дотаций переработчики не готовы начинать бизнес, который не принесет прибыли. Выпуск ТСН.19:30 за 10 ноября 2016 года

YouTube Images

All images from the biggest to the smallest
Click the right mouse button and select "Save Image As ..." to download the original image to your computer.

Image URLs:

Direct link to image with resolution: 640x480

Direct link to image with resolution: 480x360

Direct link to image with resolution: 320x180

Direct link to image with resolution: 120x90

A few frames from the video and URLs to each:

Title and Description

Description and title of the video.
If the fields are empty, then there is no description for the video.
Title:

Description of the video.