ចង់ក្លាយជាអ្នកចម្រៀង - សុខ ពិសី ( Official Music Movie )

Analog Google AdSene - High payouts, Bonus 5$ for registration
ចង់ក្លាយជាអ្នកចម្រៀង តើខ្ញុំខុសមែនទេ? ☹️
►ចូលទស្សនាវីដេអូ: ​...
បទ : ចង់ក្លាយជាអ្នកចម្រៀង - សុខ ពិសី ( Official Music Movie )
ដឹកនាំសម្តែង​ ៖ Legan
ថតដោយ : អឹុង គីមឌី
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ហ៊ាង ម៉េងហួរ
និពន្ធបទភ្លេង :​ ផេន បូទី
កាត់ត ៖​ Legan
ច្រៀងដោយ ៖ សុខ ពិសី
ចេញហើយ FULL MV

ខ្សែរឿងខ្លីនិយាយអំពីក្តីស្រម៉ៃក្មេងស្រីម្នាក់ចង់ក្លាយជាអ្នកចម្រៀង កុំភ្លេចចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភក្តិជាការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ពួកគេ☺️☺️
ក្រែមលាបមុខ​ ហ្វែរ អែន ឡោហ្វលី ជួយឲ្យមុខសភ្លឺរលោងជាងមុន4ដង

Imagens do YouTube

Todas as imagens do maior para o menor
Clique com o botão direito do mouse e selecione "Salvar imagem como..." para baixar a imagem original para o seu computador.

URLs de imagem:

Link direto para imagem com resolução: 1280x720

Link direto para imagem com resolução: 640x480

Link direto para imagem com resolução: 480x360

Link direto para imagem com resolução: 320x180

Link direto para imagem com resolução: 120x90

Alguns quadros do vídeo e URLs para cada um:

Título e Descrição

Descrição e título do vídeo.
Se os campos estiverem vazios, não há descrição para o vídeo.
Título:

Descrição do vídeo.