ឃើញមុខគេខ្ញុំខឹង - សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ -Kherh Muk Ke Khjom Kheung - Sokun Therayu- 【Official MV】

បទ៖ ឃើញមុខគេខ្ញុំខឹង
ច្រៀង៖ សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ
ដឹកនាំសម្ដែង៖អ៊ុក រតនា
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ សោម ដូរ៉េ
សម្រួលបទភ្លេង៖ ដា ភ្លេង
#TownProduction #Sokuntherayun #TownfullMV ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes

YouTube vaizdai

Visi vaizdai nuo didžiausio iki mažiausio
Paspauskite dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite "Išsaugoti paveikslėlį kaip...", norėdami atsisiųsti originalų vaizdą į savo kompiuterį.

Vaizdo URL:

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 1280x720

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 640x480

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 480x360

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 320x180

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 120x90

Kelios vaizdo įrašo ir kiekvieno URL rėmeliai:

Pavadinimas ir aprašymas

Vaizdo aprašas ir pavadinimas.
Jei laukai yra tušti, vaizdo įrašo aprašymas nėra.
Pavadinimas:

Vaizdo aprašymas.