Chế tạo và phá hủy mọi thứ bằng búa tạ khổng lồ của Taara Cừ Còng

Analog Google AdSene - High payouts, Bonus 5$ for registration
Hôm nay mình sẽ làm búa của Taara bằng gỗ rất chi là nặng luôn chác phải tầm hơn 50 kg ý. Các bạn muốn mình làm vũ khi nào trong game liên quân thì comment bên dưới nhá. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM VIDEO

Immagini di YouTube

Tutte le immagini dal più grande al più piccolo
Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare "Salva immagine con nome..." per scaricare l'immagine originale sul computer.

URL di immagini:

Link diretto all'immagine con risoluzione: 1280x720

Link diretto all'immagine con risoluzione: 640x480

Link diretto all'immagine con risoluzione: 480x360

Link diretto all'immagine con risoluzione: 320x180

Link diretto all'immagine con risoluzione: 120x90

A pochi fotogrammi dal video e URL a ciascuna:

Titolo e Descrizione

Descrizione e titolo del video.
Se i campi sono vuoti, non esiste alcuna descrizione per il video.
Titolo:

Descrizione del video.