ចាញ់ស្នេហ៍រតនៈគីរី - ខេម- Chanh Sne Ratanakiri 【Official Full Audio】

បទ៖ ចាញ់ស្នេហ៍រតនៈគីរី
ច្រៀង៖ ខេម
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ សយ​ រតនា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ ដា ភ្លេង
#TownProduction #Khem #TownMP3 #TownAudio ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.