នរណាចង់ជួបរឿងខូចចិត្ត - ណារិន - Norna Chang Chuop Reung Khouch Chit - Narin - 【Official MV 】

បទ៖ នរណាចង់ជួបរឿងខូចចិត្ត
ច្រៀង៖ ណារិន
ដឹកនាំសម្ដែង៖ ចាន់ បូរ៉ា
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ យឹម តាស្រង់
សម្រួលបទភ្លេង៖ Tho Meet
ថតដោយ ៖ ភារិន - ចិន - ដា
#TownProduction #Narin #TownfullMV
ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.