ចង់មានស្នេហ៍បែបមនុស្សធំ - កែវ វាសនា [ OFFICIAL LYRIC VIDEO ]

Analog Google AdSene - High payouts, Bonus 5$ for registration
បទ : ចង់មានស្នេហាបែបមនុស្សធំ ( Lyric Video )
ដឹកនាំសម្តែង​ ៖​​ គីម ផល្លីន
ថតដោយ : គីម ផល្លីន
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ សយ​ រតនា
បទភ្លេង: Ronan
កាត់ត ៖​ គីម ផល្លីន
ច្រៀងដោយ ៖ កែវ វាសនា
Callcard : 729091
Metfone : 5570400
Smart : 340334
Official Lyric Video
FULL MV ចេញឆាប់ៗនេះហើយ

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.