ហង្ស - ចឺម [ OFFICIAL LYRIC VIDEO ]

សុំទោសប្រពន្ធសម្លាញ់ កំុចាកចេញពីបង អាសូរប្តីខ្លះផង មួយម៉ាត់ណាក៏សំុលែង សំុបែកគ្នា កំុលែងគ្នា​ កំុលែងគ្នា កំុលែងគ្នា។
បទ : ហង្ស​ (​ LYRIC​ VIDEO )
ចូលទស្សនាវីដេអូ Youtube​ :
ដឹកនាំសម្តែង : គីម ផល្លីន
និពន្ធទំនុកច្រៀង​ : ហ៊ាង​ ម៉េងហួរ
បទភ្លេង :​ ផេន បូទី
កាត់តរូបភាព : គីម ផល្លីន
ច្រៀងដោយ ៖ នាយ ចឺម
Full MV ចេញឆាប់ៗនេះហើយ
Callcard : 728193
Metfone : 5570336
Smart : 340241

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.