கோழி திருடுனா தப்பா அப்ப இந்த உன் கோழி வெச்சுக்கோ | Vadivelu, Ranjitha Comedy Scenes |

Vadivelu is an Indian film actor, comedian and playback singer. Since the 1990s, he performed supporting roles as a comedian in Tamil films and is renowned for his slapstick comedies.His popularity led to his media-coined nickname, Vaigai Puyal, meaning "the storm from the Vaigai River which flows through his hometown Madurai.

Also Watch More Video On :

For More Videos Subscribe Our Channel.

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.