ឃើញមុខគេខ្ញុំខឹង - សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ -Kherh Muk Ke Khjom Kheung - Sokun Therayu- 【Official MV】

បទ៖ ឃើញមុខគេខ្ញុំខឹង
ច្រៀង៖ សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ
ដឹកនាំសម្ដែង៖អ៊ុក រតនា
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ សោម ដូរ៉េ
សម្រួលបទភ្លេង៖ ដា ភ្លេង
#TownProduction #Sokuntherayun #TownfullMV ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.