ટસ્કે પોણી - Taske Poni l Vinay Nayak - Gaurang Jadav First Song l New DJ Song 2019

Analog Google AdSene - High payouts, Bonus 5$ for registration
#Gaurang Jadav
#Vinay Nayak
#Swastik Films

AZEEN FILMS PRESENT


Song: Taske Poni - ટસ્કે પોણી
Singer: #GaurangJadav #VinayNayak
Star Cast: Gaurang Jadav , Vinay Nayak , Yesha Gandhi , Kinjal Patel , Govind Dholi
Lyrics: Gaurang Jadav , Gabbar Thakor.... Moma Mara Bhapom Bhapom Gadi Laya Faim
Music / Compose: Jackie Gajjar - Sargam Recording Studio - Patan
Dop: Piyush Trivedi , Chirag Trivedi , Mitesh Patel
Video Director: Chirag Trivedi (TLC)
Gaurang Jadav
TimeLine Creation-Patan
Choreographer: Gaurang Jadav
Producer: Azeen Films

Special Thanks
Mitesh Barot
Shailesh Goswami - Morlo
Shailesh Bhudev
Ashwin Bhai Goswami
Ritik Davda
Sureshbhai Chebba

Lyrics: He Tu To Taske Poni Jaiti Raj Dhamke Dholo Hosli
He Tu To Poni Bharva Jaiti Raj Dhamke Dholo Hosli
He Kyare Banso Amara Re Roni
Kyare Bharso Amara Re Poni
Pase Deshi Dhol Vage Chang Na Chatake
Ho Gamoso Mane Gamoso Ho Raj
Antar Pavar Ful Meke Se
He Tara Rumjum Jojar Janke Te Beda Mothi Chhal Chhal Poni Nehre re Dal Maru Jove Tari Vatdi Jem Tu Hede Em Maru Dal Dhab Dhab Dhadke A Sodi Tamne Leva Ayo Moni Jov Mon Mat Mago Ganu Hare Kadla Hori Lavu Jumno Hori Lavu Moni Jov Mon Mat Mago Ganu Tare Kaj Kadla Ne Tare Kaj Kombiyu He Tari Pejan Hori Lavu Chudlo Hori Lavu He Mara Kalje Korya Tara Nom Jo He Avi Vagi Tara Nen Ni Katari

Music Label: *Swastik Films(PATAN)N.G

Subscribe Our Channel ↓↓←

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.