ដើរលេងបំភ្លេចមនុស្សម្នាក់ -មាស​ សុខសោភា -DerLengBomplechMonusMnek-Meas Soksophea-【Official MV 】

បទ៖ ដើរលេងបំភ្លេចមនុស្សម្នាក់
ច្រៀង៖ មាស​ សុខសោភា
ដឹកនាំសម្ដែង៖ Sam
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ស៊ិន ធារី
និពន្ធបទភ្លេង៖ ផល វឌ្ឍនះ
ថតដោយ ៖ SNA Studio
#TownProduction #Meassoksophea #TownfullMV
ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.