ចាក់ដោតអារម្មណ៍ - អុីវ៉ា [ OFFICIAL LYRIC VIDEO ]

បងប្រាប់គេថាគ្មានសង្សារ ចុះនារីម្នាក់នេះជាអ្នកណា? ចាក់ដោតណាស់ទង្វើបង នៅមុខអូនបងមិននិយាយរក​ ចាក់ដោតអារម្មណ៍ចាក់ដោតដល់បេះដូង អូនមិនយល់មិនយល់ទង្វើរបស់បង។
►​ចូលទស្សនាវីដេអូ​​ Youtube :
បទ : ចាក់ដោតអារម្មណ៍ ( Lyric Video )
ដឹកនាំសម្តែង​ ៖​​​ គីម ផល្លីន
ថតដោយ : គីម ផល្លីន
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ហ៊ាង ម៉េងហួរ
បទភ្លេង: ផេន បូទី
កាត់ត ៖​ គីម ផល្លីន
ច្រៀងដោយ ៖ អីុវ៉ា
Callcard : 728881https://
Metfone : 5570381
Smart : 340309
FULL MV SOON SOON.............

YouTube圖片

所有圖像從最大到最小
單擊鼠標右鍵並選擇 "保存圖像為..." 將原始圖像下載到您的計算機.

圖片網址:

直接鏈接到圖像與分辨率: 1280x720

直接鏈接到圖像與分辨率: 640x480

直接鏈接到圖像與分辨率: 480x360

直接鏈接到圖像與分辨率: 320x180

直接鏈接到圖像與分辨率: 120x90

從視頻和URL到每個的幾幀:

標題和說明

視頻的說明和標題。
如果字段為空,則視頻沒有描述。
標題:

視頻說明