చల్ల గాలికి కోరిక వచ్చింది | వీడియో సాంగ్ | సోగ్గాడి కాపురం | శ్రీకాంత్ | ఊహ | నరేష్ | V9 వీడియోస్

Watch And Enjoy Telugu Super hit Songs of Aame
Challa Gaaliki Korika Vachindi Video Song from Aame Telugu Movie On V9 Videos.


Starring : Ooha, Srikanth, Naresh, Tanikela Barani, Kota Sriniva, Sudha Among Others.

Directed by E. V. V. Satyanarayana
Produced by P.V.V.S.N.Murthy & G. Nirmala Reddy
Music by Vidyasagar✹ Subscribe to Our YouTube:
✹ G+:
✹ FB:
✹ Twitter:

YouTube圖片

所有圖像從最大到最小
單擊鼠標右鍵並選擇 "保存圖像為..." 將原始圖像下載到您的計算機.

圖片網址:

直接鏈接到圖像與分辨率: 1280x720

直接鏈接到圖像與分辨率: 640x480

直接鏈接到圖像與分辨率: 480x360

直接鏈接到圖像與分辨率: 320x180

直接鏈接到圖像與分辨率: 120x90

從視頻和URL到每個的幾幀:

標題和說明

視頻的說明和標題。
如果字段為空,則視頻沒有描述。
標題:

視頻說明