អូនព្រមខុសហេីយ - នាង គន្ធា [ MV FULL HD ]

តពីបទ ទទួលកំហុសខ្លះទៅ ពីលោកអីុណូ ពេលនេះ កញ្ញា នាង​គន្ធា ចេញ MV Part 2 តហើយ តោះៗ សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា តើចុងក្រោយតួប្រុសនិង​តួស្រី ទៅជាយ៉ាងណា? សូមរគុណ!
►​ចូលទស្សនាវីដេអូ​​ Youtube :
បទ : អូនព្រមខុសហើយ ​ ( FULL MV )
ដឹកនាំសម្តែង​ ៖ Makara Cool
ថតដោយ : អឹុង គីមឌី
និពន្ធទំនុកច្រៀងនិងMelodyថ្មី ៖ ម៉ៅឃ្លី
និពន្ធបទភ្លេង : Pheal Record
កាត់ត ៖​ Makara Cool
ច្រៀងដោយ ៖ នាង គន្ធា
ចេញហើយ Full MV Part 2

YouTube圖片

所有圖像從最大到最小
單擊鼠標右鍵並選擇 "保存圖像為..." 將原始圖像下載到您的計算機.

圖片網址:

直接鏈接到圖像與分辨率: 1280x720

直接鏈接到圖像與分辨率: 640x480

直接鏈接到圖像與分辨率: 480x360

直接鏈接到圖像與分辨率: 320x180

直接鏈接到圖像與分辨率: 120x90

從視頻和URL到每個的幾幀:

標題和說明

視頻的說明和標題。
如果字段為空,則視頻沒有描述。
標題:

視頻說明